MAKE IN VIETNAM: TƯ DUY ĐỔI MỚI VÀ THỰC TIỄN SÁNG TẠO

Trang chủ / Conference

Thông tin Hội nghị 

Hội nghị Quốc gia lần thứ XXIV về Điện tử, Truyền thông và Công nghệ Thông tin (National Conference on Electronics, Communications and Information Technology - REV-ECIT)

Thời gian tổ chức: 18/12/2021

Chủ đề hội nghịMake in Vietnam: Tư duy đổi mới và thực tiễn sáng tạo

Địa điểm: Trường Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội, 144 Xuân thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

 

 

Trường Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội, 144 Xuân thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

 

Người liên hệ

TS Hoàng Văn Xiêm

E-mail: xiemhoang@vnu.edu.vn,

Mobile: 0378-608-113

 Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng Liên hệ với chúng tôi.