MAKE IN VIETNAM: TƯ DUY ĐỔI MỚI VÀ THỰC TIỄN SÁNG TẠO

Trang chủ / Conference

Đơn vị chủ trì và Tổ chức 

 1. Hội Vô tuyến - Điện tử Việt Nam

 

Hội Vô tuyến Điện tử Việt Nam (REV) được Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng ký quyết định thành lập ngày 17/12/1988 và quyết định số 851/QĐ-BNV, ngày 15 tháng 8 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ phê duyệt Điều lệ (sửa đổi bổ sung) Hội Vô tuyến Điện tử Việt Nam

Hội Vô tuyến – Điện tử Việt Nam (REV) là tổ chức xã hội – nghề nghiệp tự nguyện của công dân, tổ chức Việt Nam ở trong và ngoài nước đã và đang làm công tác nghiên cứu, thiết kế, sản xuất, khai thác, đào tạo, học tập, phổ biến kiến thức, phát triển, ứng dụng khoa học quản lý trong lĩnh vực vô tuyến, điện tử và máy tính.

2. Trường Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội

Trường Đại học Công nghệ (ĐHCN) được thành lập ngày 25/5/2004 trên cơ sở phát triển khoa Công nghệ và Trung tâm Hợp tác Đào tạo và Bồi dưỡng Cơ học thuộc ĐHQGHN. Ngày 18/10/1999 (thành lập Khoa Công nghệ) được chọn là ngày Truyền thống của Trường ĐHCN. Trải qua chặng đường gần 20 năm xây dựng và phát triển, Nhà trường đã khẳng định vị thế là một trong những trường đào tạo, nghiên cứu về công nghệ, kỹ thuật hàng đầu cả nước và từng bước tiếp cận chuẩn mực quốc tế.

 


Ban tổ chức

I

CHỈ ĐẠO HỘI NGHỊ

1

TS. Phan Tâm

Thứ trưởng – Bộ Thông tin và Truyền thông

 

2

PGS. TS. Phạm Bảo Sơn

Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội

 

3

TS. Trấn Đức Lai

Chủ tịch – Hội Vô tuyến – Điện tử Việt Nam

 

4

PGS. TS. Nguyễn Việt Hà

Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ, ĐHQGHN

 

II

BAN TỔ CHỨC

1

Ông Đoàn Quang Hoan

Phó Chủ tịch, Tổng thư ký – Hội Vô tuyến – Điện tử Việt Nam

Trưởng ban

2

GS. TS. Chử Đức Trình

Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ, ĐHQGHN

Phó Trưởng ban

3

PGS.TS Nguyễn Hữu Thanh

Phó Chủ tịch – Hội Vô tuyến – Điện tử Việt Nam

Phó Trưởng ban

4

Ông Hoàng Hồng Đức

Chánh Văn Phòng – Hội Vô tuyến – Điện tử Việt Nam

Thành viên

5

PGS.TS Trần Xuân Tú

Trưởng ban Hội thảo và Hợp tác quốc tế  – Hội Vô tuyến – Điện tử Việt Nam

Thành viên

6

PGS.TS Trần Minh Tuấn

Tổng Biên tập – Tạp chí Điện tử

Thành viên

7

TS. Đinh Triều Dương

Chủ nhiệm Khoa Điện tử - Viễn thông, Trường Đại học Công nghệ

Thành viên

III

BAN CHƯƠNG TRÌNH HỘI NGHỊ

1

TS. Hoàng Văn Xiêm

Trường Đại học công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội

Trưởng ban

2

TS. Nguyễn Thị Anh Thư

Đại học Đà Nẵng

Phó Trưởng ban

3

TS. Nguyễn Tiến Hòa

Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội

Phó Trưởng ban

4

TS. Đinh Thị Thái Mai

Trường Đại học công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội

Thành viên

5

TS. Trịnh Quang Kiên

Học viện KT Quân sự

Thành viên

6

TS. Vũ Hữu Tiến

Học viện CN Bưu chính Viễn thông

Thành viên

7

TS. Lê Anh Ngọc

Trường Đại học Điện lực

Thành viên

8

PGS. TS. Đào Thanh Toản

Trường ĐH Giao thông vận tải

Thành viên

9

TS. Nguyễn Lý Thiên Trường

Trường ĐH BK HCM

Thành viên

IV

BAN TỔ CHỨC ĐỊA PHƯƠNG

1

TS. Nguyễn Thị Thanh Vân

Trường Đại học công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội

Trưởng ban

2

TS. Phạm Duy Hưng

Trường Đại học công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội

Phó ban

3

TS. Trần Thị Thúy Quỳnh

Trường Đại học công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội

Thành viên

4

PGS. TS. Bùi Thanh Tùng

Trường Đại học công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội

Thành viên

5

TS. Hoàng Gia Hưng

Trường Đại học công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội

Thành viên

6

TS. Lâm Sinh Công

Trường Đại học công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội

Thành viên

7

PGS. TS. Nguyễn Nam Hoàng

Trường Đại học công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội

Thành viên

8

TS. Bùi Trung Ninh

Trường Đại học công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội

Thành viên

V

TIỂU BAN ĐẶC BIỆT MẠNG DIỆN RỘNG NĂNG LƯỢNG THẤP LPWAN

1

GS.TSKH. Bùi Văn Ga

Viện Công nghệ quốc tế DNIIT - ĐHĐN, Hội đồng khoa học

Trưởng ban

2

GS.TSKH. Lê Thành Nhân 

Viện Công nghệ quốc tế DNIIT - ĐHĐN, Viện trưởng 

Thành viên

3

Ông. Lê Sơn Phong

Sở Thông tin truyền thông - Thành phố Đà Nẵng, Phó Giám đốc

Thành viên

4

TS. Trần Thanh Trúc

Sở Thông tin truyền thông - Thành phố Đà Nẵng, Giám đốc Trung tâm phát triển hạ tầng CNTT

Thành viên

5

GS. Fabien Ferror

Trường Đại học Cote d'Azur, Cộng hoà Pháp

Thành viên

6

TS. Nguyễn Thị Anh Thư

Viện Công nghệ quốc tế DNIIT - ĐHĐN, Phó Viện trưởng

Thành viên

 

Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ cho chúng tôi.