MAKE IN VIETNAM: TƯ DUY ĐỔI MỚI VÀ THỰC TIỄN SÁNG TẠO

Trang chủ / Conference

Chương trình Hội nghị


Chương trình hội nghị REV-ECIT 2021 ngày 18/12/2021

Chi tiết xin vui lòng tải file đính kèm: AgendaRev2021_final.pdf


 

Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng Liên hệ với chúng tôi.